Brug for vækstinitiativer i Danmark

Den seneste redegørelse fra Det Økonomiske Råd viser, at der er et betydeligt behov for nye reformer og vækstfremmende initiativer i Danmark. Det mener TEKNIQ Installatørernes Organisation som reaktion på den seneste rapport fra vismændene.


– Rapporten tegner et dystert billede af de kommende års vækst i Danmark. Vismændene forventer en meget beskeden vækst på 0,25 pct. i BNP i 2013, og væksten vil også være beskeden i 2014 og 2015 – henholdsvis 1,75 og 2 pct. Det ligger tæt op ad de forventninger, vi i installationsbranchen offentliggjorde i vores markedsstatistik tidligere på året. Her forudsagde vores medlemmer en nulvækst i 2013 men udtrykte samtidig en spæd begyndende optimisme for de næste fem år, siger Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør i TEKNIQ.


Han opfordrer på den baggrund regeringen til at fortsætte reformsporet og arbejde for en forbedring af virksomhedernes vilkår og konkurrenceevne.


– Vismændenes rapport viser, at alle de reformer, der er gennemført i de senere år, har haft en positiv effekt på dansk økonomi. Det gælder både efterlønsreform, dagpengereform og seneste Vækstplan DK med reform af kontanthjælp- og SU-systemet samt lavere selskabsskat. Det er helt afgørende, at der arbejdes videre med reformerne. Det er de private virksomheder, som skal trække Danmark i gang igen, men det kan de kun, hvis de strukturelle betingelser er i orden, siger Niels Jørgen Hansen.


Samtidig opfordrer han til, at regeringen træder på speederen i forhold til den grønne omstilling.


– På fredag får Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard (RV) et initiativkatalog med over 200 bud på, hvordan en fremtidig byggepolitisk strategi kan se ud. Vi ser gerne, at ministeren bruger disse fornuftige forslag som afsæt for en ambitiøs og grøn investeringsstrategi. Investeringer i vedvarende energi og energieffektiviseringer har den dobbelte effekt, at de giver beskæftigelse og vækst på kort sigt og et lavere energiforbrug på lang sigt, siger Niels Jørgen Hansen.


Han nævner hele solcelleområdet som eksempel på et område, hvor det er vigtigt at få lagt en hurtig og klar strategi for investeringer.


– I øjeblikket er en del bygningsejere klar til at investere rimeligt store summer i større og kollektive solcelleanlæg. Derfor er det ærgerligt, at regeringen ikke har nogen klar plan for området og derved bliver ved med at skabe usikkerhed om solcellernes fremtid, siger Niels Jørgen Hansen.


Yderligere information, kontakt:

Administrerende direktør i TEKNIQ Installatørernes Organisation
Niels Jørgen Hansen, tlf. 77 42 42 32, mobil: 40 74 43 60, e-mail: njh@tekniq.dk


Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center