Boligforeninger bruger TV-overvågning klogt

Kontakt dit lokale TS-center for rådgivning omkring en løsning til dit behov.

Du finder dit lokale TS-center på "Danmarkskortet".


Godt 100 boligforeninger benytter sig af tv-overvågning, efter en lovændring gjorde det muligt at overvåge områder med offentlig adgang for tre år siden. 


Det er ganske få af landets op mod 10.000 private- og almene boligforeninger, der har sat tv-overvågning op i deres nærområde. Det beskriver TEKNIQ og Danmarks Almene Boliger (BL) som en succes.


– Tv-overvågning skal kun bruges i områder, hvor der er problemer, fordi det her har en kriminalitetsdæmpende effekt. Men der er ingen grund til at sætte kameraer op, hvis der ikke er et behov. Derfor vidner tallene om, at tv-overvågning bliver brugt klogt og korrekt.


– Det har aldrig været meningen med den ændrede lovgivning, at man skulle kunne tv-overvåge, hvem der smider hvilket affald i hvilken container, eller hvem der lader vasketøj stå i vaskekælderen. Det hører ind under en husordens almindelige regler.


– Men der, hvor der finder optøjer sted eller hvor en boligafdeling er plaget af hærværksmænd eller grupper, som samles og skaber utryghed, kan tv-overvågning have sin berettigelse og være til gavn. Det har man for eksempel haft glæde af i Mjølnerparken i København.

Det er politiet, der giver tilladelsen til at måtte foretage tv-overvågning af arealer med offentlig adgang, som for eksempel stisystemer, legeområder eller parkeringsarealer. Det skyldes, at loven kun tillader tv-overvågning af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.


– Derfor er der også givet afslag til nogle boligforeninger. Her er dog vigtigt at påpege, at boligforeninger, uden politiets tilladelse, må overvåge steder, hvor der ikke er offentlig adgang. Det kan for eksempel være kældergange og vaskekældre, hvis boligforeningen finder det nødvendigt.


– Men det kan være, at en boligforening vil have mere gavn af en bedre belysning i området, som har en betydelig tryghedsskabende effekt. Derfor bør boligforeninger altid rådføre sig med en autoriseret el-installatør (TS-gruppen), før de investerer i en løsning. De er fagligt klædt på til at sikre en effektiv, kriminalpræventiv løsning.


• Per 1. juli 2010 må boligforeningen tv-overvåge boligforeningens områder med offentlig adgang, hvis dette har væsentlig betydning for kriminalitetsbekæmpelsen.


• Politiet skal give tilladelse til overvågningen.


• Boligforeninger kan uden politiets tilladelse tv-overvåge steder, hvor der ikke er almindelig adgang. Dette gælder for eksempel kældergange, affaldsrum og vaskekældre.
Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center