Fup og fakta om lyn

Kontakt dit lokale TS-center for rådgivning omkring en løsning til dit behov.

Du finder dit lokale TS-center på "Danmarkskortet".


Kan tøjet blæse af et menneske, der bliver ramt af et lyn og er det bedst at lægge sig fladt ned, hvis lynene står rundt om ørerne på en?


Hvordan opstår lyn og torden?

Lyn er det synlige og i høj grad hørbare resultat, når der sker en udligning af gigantiske elektriske spændingsforskelle inde i bygeskyer. Udladningen kan ske inde i selve skyerne, mellem skyer eller mellem sky og jord.


Trods utalige studier, har videnskaben endnu ikke nået frem til en entydig forklaring på, hvordan lyn opstår. En populær teori er, at spændingsforskellene opstår, når iskrystaller, som er dannet i toppen af bygeskyen, støder sammen og "gnider" mod hinanden, hvorved der skabes store mængder statisk elektricitet. Når denne spændingsforskel mellem positivt og negativt ladede områder bliver stor nok, udlignes den i form af lyn - omtrent som hvis du gnider en gummisål mod et gulvtæppe og får stød ved efterfølgende at komme for tæt på en radiator eller en vandhane.


Spændingsforskellen kan være på mange millioner volt og strømstyrken adskillige hundrede tusinde ampere i den korte tid, det tager lynet at springe. Temperaturen i et lyn når typisk op på 30.000 grader celsius, hvilket er ca. 5 gange varmere end solens overflade. Når luften omkring lynkanalen opvarmes, opstår den serie af høje brag, vi kender det som torden.


Langt de fleste lyn springer mellem skyer, mens lyn mellem sky og jord ikke er helt så hyppige, selvom det er dem, vi naturligvis lægger mest mærke til. Det sker også, at lynet bevæger sig fra jorden og op til skyen. Men det er sjældent.


Ifølge de nyeste optællingsmetoder, som Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) anvender, rammes Danmark årligt af 0,25 lyn pr. kvadratkilometer. Nogle dele af landet rammes en smule hyppigere af lyn end andre, og navnlig får sønderjyderne af en eller anden grund lidt flere stød end resten af landet.


Hvor langt væk er lynet?

Undertiden kan det være godt at vide, hvor langt væk tordenvejret er, om det kommer tættere på eller bevæger sig længere væk. Navnlig hvis du er udendørs. For ganske vist er intet sikkert, når det handler om lyn; de kan trods alt springe mange kilometer fra sky til sky. På den anden side er de fleste lyn, der rammer eller udstråler fra jordens overflade, blot få hundrede meter "lange". Derfor er sandsynligheden for at blive ramt af et lyn, hvis du befinder dig mere end 1 kilometer væk nærmest lig nul.


Du kan måle den omtrentlige afstand til seneste lyn ved at bruge tællemetoden. Metoden udnytter, at vi ser glimtet fra lynet, omtrent samtidig med at lynet faktisk springer, mens det tager ca. 3 sekunder for lyden fra den resulterende torden at bevæge sig 1 kilometer, da lyden fra et lynnedslag bevæger sig ca. 340 meter i sekundet, mens lyset rejser med 300.000 meter i sekundet.


Tæl sekunderne, fra du ser et lysglimt fra lynet. Da det tager ca. 1 sekund at udtale tusind (et tusind, to tusind, tre tusind osv.), så du kan med fordel tælle tusinder. Når den første høje knitren kan høres, holder du op med at tælle.


Divider det antal tusinde, du har talt til, med 3 Det giver afstanden i kilometer. Har du fx talt til 10.000 (dvs. 10 sekunder), divideres med 3, hvilket betyder, at lynets udladning var ca. 3,3 kilometer væk.


Slår lynet aldrig ned det samme sted to gange?

Det er en gammel skrøne, at lynet aldrig slår ned 2 gange på samme sted. At det sjældent sker, og navnlig mod lave "mål" på landjorden, er dog en anden sag. Tordenvejret bevæger sig trods alt med en vis fart og har derfor typisk flyttet sig en smule i den tidsperiode, der går, fra lynet sidst er slået ned, til der er opbygget en ny ladning.


Men lynet kan altså godt slå ned samme sted flere på hinanden følgende gange, hvilket dem, der fx bor med udsigt til en flere hundrede meter høj sendemast, formentlig kan bevidne.


Må du tale i telefon, se tv, have pc tændt eller lave kaffe under et tordenvejr?

En af de hyppigste skadestyper som følge af lynnedslag er overspænding i el- eller telefonnettet.


Denne overspænding kan nemt brænde kredsløbene af i elektroniske produkter af enhver type. Hvilket naturligvis er særlig ærgerligt, hvis der er tale om kostbare apparater såsom fjernsyn, computere, harddiskoptagere, surroundanlæg osv.


Det er derfor en god idé at tage alle strøm- og netværksstik ud af boligens mest kostbare elektroniske udstyr, når der er et tordenvejr i anmarch. Det er ikke nok at slukke på kontakten.


På grund af ændringer i telenettet er det angiveligt ikke lige så farligt at tale i fastnettelefon under tordenvejr som i gamle dage. Men der er på den anden side heller ingen grund til at tage chancen og udsætte sig selv for unødig risiko. Så skal du ringe til nogen, mens det brager løs udenfor, bør du i stedet bruge mobiltelefonen eller en trådløs telefon.


Det er ganske harmløst at benytte sig af den trådløse internetforbindelse, når det tordner - i værste fald kan lynnedslag højst ødelægge din router. Husk at brygge din tordenkaffe, før du tager stikket til kaffemaskinen ud.


Ligeledes kan du naturligvis trygt bruge din bærbare pc, hvis den arbejder på batteri (og altså ikke er forbundet til elnettet). Har du en trådløs internetforbindelse, kan du også trygt bruge den, da det blot er routeren, der vil blive brændt af, såfremt lynet skulle ramme ned i din internetforbindelse.


Du bør også selv tage dine forholdsregler og f.eks lade være med at røre ved vandhanen under tordenvejr, der er tæt på. Så lav din tordenkaffe, inden det for alvor går løs!


Må du tale i mobiltelefon eller bruge GPS under et tordenvejr?

Ja, hvis du befinder dig indenfor eller i en bil. Men udenfor kan der være en lille risiko forbundet med det, da både GPS’er, mobiltelefoner og lign. kan lede elektricitet, hvilket teoretisk set gør dig en smule mere udsat for at blive ramt af lynet.


Mange aspekter omkring lynets fysik ikke er helt kortlagt, og derfor handler det i udpræget grad om at bruge forsigtighedsprincippet, når der er torden i luften. Det gælder selvsagt navnlig, når du befinder dig udendørs.


Det giver fx sig selv, at det er en decideret skidt idé at stå eksponeret ved åen og øve kast med sin 3 meter lange fluestang af kulfiber og tilhørende carbon line, mens lynene knalder løs til højre og venstre. Eller for den sags skyld at klippe hæk med et redskab med en meterlang metalklinge, der er forbundet med elnettet.


Er du mest sikker i bilen, i hjemmet, på cyklen eller i flyet?

Det er relativt ufarligt at sidde i en flyvemaskine, når det lyner. Skulle lynet slå ned i flyet, vil det prelle af på ydersiden af flyet.


Som udgangspunkt er det sikkert at opholde sig inden døre under et voldsomt tordenvejr. Navnlig hvis du holder dig fra elektrisk ledende installationer som fx vandhaner, varmerør, radiatorer og stikkontakter.


Bilen er ligeledes et sikkert sted at opholde sig. Da den altovervejende er konstrueret af metal og virker som et såkaldt "Faradays bur", som et lyn godt kan ramme, men som også let kan lede ladningen uden om dig og videre ned i jorden - helt uden risiko for dem, der måtte befinde sig inde i vognen.


Hvis du vil være på den mest sikre side, bør du dog ikke holde fast i dørstolper eller andre af bilens metalliske dele, mens uvejret raser, da lyn i sjældne tilfælde godt kan gå i karosseriet.


Af samme årsag som biler er et sikkert sted at opholde sig i tordenvejr, er det ligeledes sikkert at opholde sig i et fly, om end dets elektroniske systemer - i værste fald - kan blive forstyrret af en fuldtræffer.


Nogle tror, at man er mere sikker på en cykel, end hvis man står på jorden. Det passer ikke. Ganske vist har cykler gummidæk, der ikke leder strømmen, men lynet kan ganske let springe fra fælge til jord uden om dækkene (ligesom på en bil). Derfor gør gummidækkene ingen forskel, du kan alligevel få et lyn gennem dig.


Er det klogest at søge tilflugt under et træ eller at lægge sig ned?

Begge dele er en dårlig idé. Hvis du ligger ned, er du ikke noget højt mål, men du vil lede strømmen bedre på grund af den forøgede jordkontakt, end hvis du står op.


Det bedste du kan gøre, hvis du ikke har mulighed for at søge inden døre, er at sætte dig på hug og derved gøre dig selv så lille så mulig – og så blot vente på, at uvejret driver over. Høje træer bør du også holde dig fra.


Høje træer kan tiltrække lynet, som ved nedslaget ofte deler sig i flere mindre ladninger for at opnå bedre ledeevne. Disse delladninger eller sekundære lyn kan ramme dig, så du også får en ladning igennem dig.


Det ses også ofte, at træer ganske enkelt eksploderer ved lynnedslag, når deres vandindhold fordamper øjeblikkeligt som følge af den voldsomme varme. Du risikerer med andre ord ikke bare at blive ramt af lynet nær store træer, men også at blive lemlæstet af flyvende eller faldende træstumper.


Indhenter tordenvejret dig under en vandretur, bør du søge mod lavtliggende områder eller inden døre eller ind i en bil, hvis du kan. Er du på stranden med et tordenvejr lige oppe over, bør du naturligvis ikke bade.


Kan tøjet blæse af mennesker, der rammes af lynet?

Ja, det er ikke så ualmindeligt endda, bortset fra at mennesker heldigvis sjældent rammes af lynet.


Fænomenet opstår, når den voldsomme energiudladning får al sved på hudens overflade til at fordampe øjeblikkeligt. Det skaber et så voldsomt overtryk under tøj og sko, at klæderne ganske enkelt "blæses" af kroppen.


Der er forskel på lyn, og nogle er kraftigere end andre, men det er under alle omstændigheder farligt at blive ramt af et lyn. For selv hvis du "blot" får en delladning gennem kroppen, kan du risikere slemme forbrændinger og hjertestop.


Får du lynets primære ladning igennem dig, skal du være mere end almindeligt heldig at slippe fra det med liv og førlighed i behold. I bedste fald slipper de, der rammes af lyn, med at blive kastet omkuld og oplever måske en smule hjerteflimmer eller forhøjet blodtryk.


Slipper du levende fra et lynnedslag, bør du søge lægehjælp øjeblikkeligt, så du kan få målt din hjerterytme og få kontrolleret, at alt er, som det skal være.


Der eksisterer ingen opgørelser over, hvor ofte mennesker eller husdyr rammes af lynet.


Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center