Energiscreening gav her-og-nu ideer til besparelser

Kontakt dit lokale TS-center for rådgivning omkring en løsning til dit behov.

Du finder dit lokale TS-center på "Danmarkskortet".
Schur Pack Denmark sagde ja-tak til en energiscreening med konceptet TS-energiXpert.


”Styringen af vores truckladere skal ændres med det samme, for de stod og ladede videre, også efter truckene var ladet helt op. Det er der ikke grund til. Så det skal vi bare have ændret med det samme.”


Sådan lyder en del af det helt konkrete udbytte, Schur Pack Denmark i Horsens har fået ud af et energitjek fra VS Automatic – TS-gruppen fortæller Allan Laursen, der er fabrikschef hos Schur Pack Denmark.


Energitjek med stort potentiale

Energitjekket kaldet TS-energiXpert er et helt nyt tilbud fra TS-gruppens medlemmer, der tæller 33 elinstallations-virksomheder fordelt over hele landet og altså blandt andet VS Automatic med base i Horsens.


TS-gruppen har ansat en energiekspert – nærmere bestemt Christian Olsen, der er uddannet energiteknolog. Ham kan medlemmerne af gruppen trække på, når der er brug for særlig ekspertise.


”Vi vil gerne fortælle alle vores gode kunder rundt om i landet om det store potentiale, der er i energioptimering,” siger Mick Clausen, som er direktør i TS-gruppen.


”Vores erfaring er, at mange med en relativt lille investering kan realisere pæne besparelser. Oplagte områder er for eksempel ventilation, trykluft og varme, hvor der mange steder er et stort tomgangsforbrug.”


Ifølge energiekspert Christian Olsen handler energioptimering ud over teknik også om adfærd:
”Vand har været i fokus i mange år og vand er meget håndgribeligt. Man kan se, at det løber ud af hanen – og man kunne aldrig finde på at lade hanen løbe, når man har vasket hænder selvom, der kommer en og skal vaske hænder om et par minutter. Men man lader gerne lyset stå tændt eller døren åben.”


Signalværdi og snusfornuft


Energioptimering handler altså om kroner og øre – men også om signalværdi:

”Hos Schur er vi selvfølgelig interesserede i at have en grøn profil, siger Allan Laursen.

”VS Automatic kender huset i forvejen og er gode til at være fremme i skoene og holde os skarpe, hvis der er noget, de synes, vi kan gøre bedre.”


”VS Automatic har en meget jordnær tilgang til tingene og de er forstår at plukke de lavthængende frugter først. De har servicen på maskiner i huset, så de ved lige nøjagtigt, hvor det er, de kan gå ind og hjælpe os med energioptimeringer. Langt hen ad vejen kender de næsten installationerne bedre end os.”


Det er ikke helt nyt for Schur at tale om energioptimeringer:

”Men hos Schur har vi nok så megen jysk snusfornuft, at vi lige ville se tiden an. Jeg tror, tiden er den rigtige nu og de forslag, VS Automatic kom med, var meget realistiske.”


Overkommelig energiscreening


Allan Laursen sætter også pris på, at det var tidsmæssigt overkommeligt at få udført energiscreeningen.

”Var det blevet gjort til et stort projekt, kunne tids-forbruget godt have været en show-stopper, fordi vi ikke ville syntes, vi havde tid.”


”Jeg mødtes med VS Automatic, energikonsulenten fra TS-gruppen samt Martin Nielsen, der er facility supervisor hos Schur Pack Denmark og er ansvarlig for vores bygninger på tværs af koncernen.”


”Efter mødet fik vi en enkel, men meget fyldestgørende rapport. Den viser, hvor vi kan sætte ind og der er også beregnet tilbagebetalingstid på forslagene. Vi skal for eksempel have kigget på vores lys og ventilation.”


”Nogle af optimeringerne skal VS Automatic stå for, andre steder er det nogle andre faggrupper. Det er fint og troværdigt, at man rådgiver kunden til besparelser, selvom man måske ikke selv for noget ud af det.”


”Et eller andet sted, vidste vi måske godt, hvad vi burde få sat i gang for at energioptimere. Det, der har overrasket mig, er mere effekten af optimeringerne.”


”Jeg tror, at især for tungere industri og større virksomheder, er der potentiale i at få lavet en energiscreening.”Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center