Energitjek betaler sig
alergisk.jpgVi tilbyder energitjek, der giver dig overblik over dit energiforbrug, og hvor du evt. kan gøre det bedre.
Læs mere om hvor meget du kan spare.
Energitjek til erhvervslivet

 

Der er mange meninger om, hvordan en virksomhed bedst energioptimerer, men der er ingen så korrekte som kontinuerlige målinger. Derfor starter vores energioptimering altid med strategiske målinger af jeres forbrug af el, gas, olie etc. Vi guider dig igennem en effektiv og kontinuerlig målbar energioptimering, hvor gennemskuelige beregninger på besparelser, tilbagebetalingstid og tilskud fra energiselskabet er en naturlig del af processen.


Vores nye energikoncept, 1 måling er bedre end 10 meninger, kan hjælpe langt de fleste virksomheder med at få en væsentlig forbedret økonomi.


TS-gruppen tilbyder med egen tilknyttet energirådgiver og igennem vore lokale TS-centre, din lokale el-installatør, at udføre seriøse og målrettede energitjek hos både større og mindre erhvervskunder, små og mellemstore virksomheder.


Vores energirådgiver er kvalificeret til at gennemgå eksisterende installationer med henblik på energibesparelser. Vi vil hurtigt kunne udpege de muligheder for forbedringer med den korteste tilbagebetalingstid, og vi ønsker med vores energitjek at tage et medansvar for din generelle energioptimering, der sikrer dig et reduceret el- og varmeforbrug - altid med fokus på de korteste tilbagebetalingstider.


Relevante spørgsmål inden du bestiller et af vore energitjek

 • Hvad er jeres energiomkostninger i dag KWh El, Gas, Olie osv.
 • Hvad betyder den nye afgiftspakke for din virksomhed.
 • Har I krav til tilbagebetalingstider.
 • Har I fået gennemført succesfuld energirådgivning for nyligt.
 • Er der foretaget energioptimering på din virksomhed, i så fald hvilke?
 • Er der afsat økonomi til energioptimering.
 • Skal projekterne gennemføres i år. 

Energitjek indeholder:

 • Gennemgang af din virksomhed med henblik på, at identificere mulige energibesparelser indenfor både el og varme, ventilation, trykluft mm.
 • Kort rapport som beskriver de mulige energibesparelser, forrentning mv.
 • Energitjekket kan udvides med support til gennemførelse af de anviste tiltag, herunder henvisning til vore samarbejdspartnere.

Energitjekket indeholder som udgangspunkt ikke:

 • Nogen form for måling af forbrug, maskiner mv.
 • Egentlig kortlægning af energiforbruget

Til energibesparelser, der realiseres på baggrund af energitjekket, er der mulighed for at søge tilskud igennem vores energirådgiver, en opgave vi varetager for dig.

Prisen på et Energitjek: 3000,- kr. ekskl. moms


Hvis der realiseres mere end 10.000 kWh indenfor 2 mdr.: ydes 50 % rabat, på prisen for vores energitjek

Hvis der realiseres mere end 20.000 kWh indenfor 2 mdr.: ydes 100 % rabat, på prisen for vores energitjek

 

Fakturering af energitjekket sker først 2 mdr. efter besøget, således at rabat kan indregnes. Derudover skal der gives accept af, at vores energirådgiver har ret til at registrere energibesparelserne i sit energiregnskab og overdrage disse til det forsyningsselskab, der yder det mest attraktive tilskud, som selvfølgelig videreføres til dig.

Dette er med til at sikre, at TS-gruppen og vores energirådgiver lever op til regeringens krav til energiselskabernes energispareindsats for 2010.

Kontakt dit lokale TS-center for at aftale tid til energitjek eller for yderligere informationer.

Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center