Mister man sine dagpenge i tilfælde af ledighed, hvis man har et solcelle anlæg ?
Folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen (V) har den 14. december 2011 stillet følgende spørgsmål nr. S 1345, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. S 1345:

”Finder ministeren det hensigtsmæssigt, at private borgere, der vælger at montere solceller på deres hus, risikerer at miste deres dagpenge i tilfælde af ledighed?

Endeligt svar:
Jeg kan oplyse, at det at eje et solcelleanlæg ikke i sig selv er drift af selvstændig virksomhed. Der vil i hvert enkelt tilfælde være tale om en konkret vurdering.

 

Der er to elementer, der skal være opfyldt, for at man kan sige, at der er tale om drift af selvstændig virksomhed. Det ene er, at man skal handle for egen ”regning og risiko”, og det andet er, at der skal være ”personligt arbejde”.

 

At handle for egen regning og risiko vil sige, at man forpligter sig personligt ved de aftaler, der indgås om fx køb, salg og levering af varer og tjenesteydelser. Den selvstændiges arbejdsfortjeneste er således afhængig af virksomhedens eventuelle overskud ved at videresælge overskudsstrøm til fx ”transmissionsnettet” eller andre aftagere.

 

Samtidig skal man udføre personligt arbejde i forbindelse med driften af anlægget. Ikke kun praktisk arbejde, der efter sin karakter normalt er forbundet med drift af selvstændig virksomhed, men også administrative funktioner i forbindelse meddriften. Det gælder, selv om arbejdet er af ringe omfang, og hvis man samtidig foretager skattemæssige fradrag efter de gældende regler for selvstændige erhvervsdrivende, fx for driftsudgifter og afskrivninger på driftsmidler.

 

Hvis a-kassen finder, at aktiviteterne med et solcelleanlæg er selvstændig virksomhed, vil arbejdet i virksomheden oftest være bibeskæftigelse. Dagpengeretten vil i så fald være begrænset til 78 uger (1½ år).

 

Kan man derimod dokumentere, at alle aktiviteter forbundet med driften af solcelleanlægget er og har været udliciteret fra etableringen af anlægget, anses driften af anlægget ikke for at være selvstændig virksomhed.

 

Der findes en særregel, hvorefter man kan undtages fra dagpengebegrænsningen. Denne særregel gælder bl.a. for drift af egen vindmølle. Særreglen er udtømmende, og solcelleanlæg kan ikke fortolkes ind i bestemmelsen.

 

Jeg har besluttet, at solcelleanlæg skal undtages fra dagpengebegrænsningen efter samme retningslinjer, som gælder ved drift af egen vindmølle. Baggrunden for min beslutning er, at der er tale om to situationer, der tilgodeser det samme energipolitiske formål.

 

Der vil snarest blive udarbejdet en ændringsbekendtgørelse.

 

Helt overordnet mener jeg dog, at der er alt for mange særregler i arbejdsløshedsforsikringslovgivningen, og at disse særregler er medvirkende til at arbejdsløshedsforsikringsloven er meget vanskelig at læse og forstå. Som politikere, mener jeg, at vi skal tilstræbe, at regler kan læses og forstås af de borgere, som reglerne har betydning for. Derfor er det også min ambition, at reglerne på sigt skal være enklere og mere overskuelige.

 

Venlig hilsen

Mette Frederiksen

Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center