Nyt lovforslag skal sikre kvalitet i vedvarende energianlæg
Danske boligejere skal have sikkerhed for, at når de investerer i et vedvarende energianlæg i hjemmet – f.eks. solvarme, jordvarme eller solel – så er installationen kvalitetsmæssigt i top og anlæggets driftsøkonomi i orden.

Den ambition bliver en realitet, når regeringen snart fremsætter et lovforslag om ny godkendelsesordning for installatører af små vedvarende energianlæg.

Forslaget slår fast, at det fremover kun er virksomheder, der har den fornødne faglige ekspertise og kendskab til boligens energiforbrug, som må installere vedvarende energianlæg som solcelle-, solvarme- og jordvarmeanlæg.

– Hidtil har forbrugerne haft svært ved at gennemskue markedet for vedvarende energi. De produkter, der har været sat til salg, har været af meget svingende kvalitet. Og nogle kunder fået installeret anlæg af virksomheder, som ikke har haft tilstrækkelig med viden om boligens energibehov og installationer. Konsekvensen er, at anlæg er blevet dimensioneret forkert, således at anlæggene ikke fungerer tilfredsstillende og optimalt eller har dårlig driftsøkonomi. Den usikkerhed bliver der nu sat en stopper for med det nye lovforslag, siger Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør i TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Den nye ordning kommer, hvis lovforslaget vedtages i Folketinget, til at betyde, at virksomheder, der ønsker at installere små VE-anlæg skal igennem en certificeringsproces, der baserer sig på de nuværende autorisationsordninger inden for el og vvs.

– Det er godt for både forbrugerne og for energipolitikken, at der nu bliver stillet formelle krav til virksomhederne, der skal udføre installationerne. Det er helt nødvendigt for at fastholde kundernes tillid til VE-teknologierne, hvilket er en forudsætning for, at familien Danmark fremover i endnu højere grad vælger at investere i solvarme, solceller eller varmepumper, siger Niels Jørgen Hansen.

Han nævner tre specifikke grunde til, at det er godt med en godkendelsesordning, der baserer sig på eksisterende autorisationer.

– For det første er det altafgørende for økonomien i et VE-anlæg, at anlæggene udvælges og dimensioneres korrekt i forhold til bygningens samlede energiforbrug. For det andet er det vigtigt, at anlæggene installeres korrekt og med håndværksmæssig god kvalitet. Og for det tredje er der allerede involveret autoriserede installatører i arbejdet ude hos kunderne, siger Niels Jørgen Hansen.

Som eksempel på det sidste nævner han, at lovlig og korrekt installation af varmepumpeanlæg allerede i dag kræver en vvs-autorisation – det samme gælder solvarmeanlæg. Og når der skal opsættes solcelleanlæg, så kræver det i dag elautorisation for at kunne lave den samlede installation, herunder blandt andet tilslutning til hovedtavlen og tilmelding af anlægget til netselskabet.

Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center