Fradragstidspunktet i BoligJobordningen ændres
Skatteminister Thor Möger Pedersen har lyttet til kritikken fra de borgere, der har fået udført fradragsberettiget service- eller håndværksarbejde i slutningen af 2011, men ikke har nået at betale for arbejdet før efter nytår. Efter de gældende regler, som den tidligere regering står bag, er betalingstidspunktet afgørende for, hvornår fradraget kan tages, og de pågældende kan derfor først få fradrag for udgifterne i indkomståret 2012, selv om arbejdet er udført i 2011.
Det oplyser Skat i en pressemeddelelse.

Skatteministeren vil nu ændre reglerne, så de berørte borgere alligevel kan få fradraget i indkomståret 2011.

- Jeg har lyttet til de indvendinger, der er kommet fra de berørte borgere og erhvervslivet og er enig i, at det ikke er rimeligt, at man først får fradrag i 2012, selv om arbejdet er udført i 2011.

- Derfor tager jeg initiativ til en lovændring, så borgere, der har betalt i januar eller februar 2012 for arbejde udført i 2011, også vil kunne få fradrag for udgifterne i 2011, siger skatteminister Thor Möger Pedersen.

Da ændringen kræver lovgivning, vil de berørte borgere først kunne få fradraget, når lovændringen er vedtaget i løbet af foråret 2012. De skal derfor først indberette udgifterne til SKAT til den tid.

Skatteministeren har endvidere besluttet at lempe reglen om at betaling med check ikke giver fradrag i BoligJobordningen. Det sker for at imødekomme personer - fortrinsvis ældre - der ikke har været opmærksomme på reglen. Ændringen sker kun bagudrettet - dvs. for arbejde udført i 2011, hvor der er betalt med check senest den 29. februar 2012.

Fremover vil betaling med check ikke give fradrag. Kontant betaling giver ikke fradrag - hverken i 2011 eller 2012.

Der kan læses mere på http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=9275&vId=0/.
Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center