Termografi
Et ”snap-shot” af dit varmeforbrug!

Termografi er et ”termisk” fotografi af varmeafgivelsen fra f.eks. en bygning eller en installation!

Fotografiet viser tydelige lækager, kuldebroer, utætheder eller isoleringsmangler på en bygning, men kan ligeså effektivt afsløre kortslutningsrisici og isoleringsfejl på elektriske installationer.

Termografi-billedet afslører i det hele taget – via termiske farveskalaer – dét, øjet ikke kan se,.

Derfor er termografi er hurtigt, uhyre akkurat og meget effektivt, værktøj – især i to meget væsentlige sammenhænge:

 - til at ”se” og afgrænse potentielle forbedringer mhp. reduktion af varmetab fra bygninger.
 - til at ”se” og afgrænse potentielle kortslutningsrisici eller brandfarer i (især ældre) el-installationer

Sidstnævnte er den direkte årsag til at flere og flere forsikringsselskaber tilbyder reducerede præmier til ejendomme, hvor de elektriske installationer har gennemgået – og passeret – et termografisk tjek!

Din lokale installatør tilbyder at foretage termografi på bygninger og installationer – og leverer samtidig komplette termografirapporter, der dokumenterer eventuelle forbedringspotentialer og/eller kritiske områder.Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center