Ventilationssystemer og klimaregulering
Dit værn mod dårligt indeklima, fugtskader og sygdomsfravær

Vi bliver bedre og bedre til at sikre vores bygninger mod varmetab, men det har den slagside, at vores indeklima forringes tilsvarende hurtigt!

Hvert år koster dårligt indeklima mange millioner kroner i sygedage og bygningsrenovering som følge af skimmel, mug eller fugtskader.

Måden at kompensere på, er at installere rigelig ventilation og/eller elektronisk regulering af indeklimaet! Forskellen kan være meget stor på de to løsninger:

Hvor ventilationsanlæg alene sikrer en effektiv fysisk udskiftning af luften, arbejder elektroniske klimaanlæg tillige med energibesparende varmeindvinding, luftrensning og temperaturkontrol.

Selvom elektroniske klimaanlæg i første øjekast forekommer indlysende mere fordelagtige at installere, er der alligevel en lang række områder, hvor ventilationsanlæg er fuldt tilstrækkelige – f.eks. i bygninger, haller og kontorer, hvor vinduer og døre åbnes meget hyppigt; i parkeringsanlæg, tunneler og butikscentre.

Omvendt er elektroniske klimaregulering uhyre effektivt (og nødvendigt) i f.eks. kontorbygninger, boligkomplekser og hotelbygninger, hvor er ikke er mulighed for adgang til frisk luft.

Hverken ventilationssystemer eller energirigtig klimaregulering forudsætter at der eksisterer egentlige bygningsautomatiske løsninger i forvejen – men begge dele kan med fordel tilsluttes intelligente systemer og dermed optimeres fsa. el-forbrug og ydelse.

At etablere ventilationssystemer eller elektronisk klimaregulering forudsætter ganske særlige kompetencer for at sikre brugerne mod træk, infektionsspredning, brandspredning, støjgener, utilsigtet ophedning eller nedkøling.

Den daglige servicering af dine anlæg varetages af din lokale installatør, men vi har tillige samlet vore specialister i en række regionale TS-centre, hvorfra vi leverer rådgivning, projektering og idriftsættelse af nye anlæg.

Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center