Procesautomation og vertikal integration
Fra PLC-styringer til vertikal integration

Det kan være uhyre svært for industrien at finde kvalificeret sparring inden for procesområdet: Udfordringen ligger i den samtidige tilstedeværelse af særdeles specialiserede produktionsanlæg; komplicerede interfaces til traditionelle el-tekniske kompetenceområder og kravet om indsigt i nødvendig integration til administrative systemer.

Som regel råder hverken IT-branchen, anlægsbyggerne eller installatørerne over den samlede viden, der skal til for, at levere komplet rådgivning og handlekraft i forhold til procesindustriens behov.

I praksis er mange industrianlæg derfor etableret gennem mangeårigt samarbejde mellem lokale leverandører og industrier, der så at sige er ”vokset” sammen omkring procesanlæggene.

Det fungerer tilfredsstillende i mange sammenhænge.

Men risikoen for ”indavl” og – ikke mindst risikoen for at vokse ind i løsninger, der binder industrien i komplekse anlægsstrukturer, der vanskeligt lader sig omstille til helt nye teknologiske landvindinger, betyder et stigende behov for at erstatte de oprindelige partnerskaber, med systemhuse, der opererer i innovative standardmiljøer og med bred indsigt i såvel tekniske, som sw-mæssige helheder.

Vores regionale systemhuse bygger på tætte og langvarige samarbejder med verdens førende produkt- og systemudbydere (Siemens, Bradley, Mitsubishi, Omron etc.); på indgående kendskab til de førende administrative platforme (SAP, Oracle etc.) og på en langvarig tradition inden for alle grene af el-teknik.
Derfor kan vi tilbyde såvel procesindustrien, som fødevareindustrien særdeles kvalificeret rådgivning inden for procesteknologi, robotløsninger, procesoptimering og vertikal integration.

Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center