Dør- og porttelefonanlæg
Så kan du altid se, hvem der står uden for – før du åbner !

Tryghed har mange ansigter!

Regulære adgangskontrolanlæg er særdeles velegnede til at overvåge den færden, der finder sted i en bygning; til f.eks. at styre belysning, varme, ventilation og solafskærmning – og til at sikre sig mod uønsket indtrængen på bestemte steder i virksomheden.

Adgangskontrolanlæg er ofte alt for avancerede til at løse den mere afgrænsede sikkerhedsudfordring, der ligger i at først og fremmest at overvåge adgangen til f.eks. etageejendomme, udendørsarealer og erhvervsvirksomheder, hvor der ikke sidder en vagt eller bagvagt, der reagerer på den aktuelle færden.

Dør- eller porttelefonanlæg sikrer at beboere eller medarbejdere, individuelt kan give – eller afvise – adgang til et bestemt afgrænset område, ofte en opgang, et gårdmiljø eller en bygning, hvor der kommer mange forskellige mennesker med forskellig tilknytning til stedet.

Vi leverer dør- og porttelefonanlæg, der dækker alle behov, fra de mest simple døråbnere til avancerede løsninger, der kombinerer videoovervågning, pc-betjening eller tale-/kodesystemer, med adgangen til de konkrete åbningspunkter.

Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center