Brandalarmering
Intelligente brandmeldere tænker før du handler

Blandt de erhvervsvirksomheder, der oplever alvorlige brande, har under 10% et tilstrækkeligt og veldimensioneret brandalarmeringsanlæg.

Det er kun en tredjedel af virksomhederne, der kan drives videre efter en brand !

Intelligente brandalarmeringsanlæg er programmerede til at reagere på temperaturstigninger – eller røgudvikling – inden for de intervaller, der passer til forholdende i de enkelte rum i virksomheden.

Men de er også programmerede til at vurdere hvilken retning og hastighed en eventuel brand udvikler sig med. Det har adskillige og særdeles afgørende fordele:

Først og fremmest kan den enkelte melder nøjes med at følge udviklingen aldeles lokalt og f.eks. vente med at iværksætte sprinkling, til den modtager besked om ændringer i forholdene omkring de meldere, der er lige i nærheden – hvilket f.eks. kan sikre at tobaksrøg eller mados ikke sætter fuld sprinkling i gang over store arealer.

Dernæst kan melderne samarbejde om, at iværksætte sprinkling alene på de områder, der omfattes af kritisk varme- eller røgudvikling – og efterhånden inddrage flere og flere sprinklere i den retning en brand udvikler sig, såfremt den ikke tæmmes automatisk.

Endelig kan melderne kommunikere med andre intelligente installationer og derved sikre, at maskiner eller el-materiel afbrydes; at branddøre lukkes og at alarmcentraler eller vagtpersonale adviseres med nøjagtig viden om de aktuelle forhold omkring melderne.

Intelligente brandmeldeanlæg leverer en fuldstændig optimal beskyttelse mod ildløs – og de reducerer eventuelle vandskader fra sprinkling til et absolut minimum, hvilket i sig selv kan spare virksomheden for kolossale omkostninger eller produktionstab.

Vi projekterer, installerer og idriftsætter fuldt skalerbare brandmeldeanlæg fra de mest innovative producenter i verden.

Gennem vores vagtcentral, kan vi tillige tilbyde såvel overvågning, som omgående service, døgnet rundt.

Du er velkommen til at kontakte din lokale installatør og aftale en nærmere introduktion til vore løsninger og til, hvilke centrale og perifere fordele et intelligent brandmeldeanlæg kan skabe i din virksomhed.

Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center