Landbrugsinstallationer

Måske landets mest erfarne branchespecialist

At projektere og udføre landbrugsinstallationer, stiller en række anderledes komplicerede krav i forhold til de, der gælder i andre erhverv og brancher:

Valget af SRO-anlæg; af belysning, ventilation, fodrings-, vandings- og varmeanlæg har omfattende konsekvenser for såvel dyrevelfærd, som økonomi, arbejdsmiljø, produktivitet og sikkerhed.

Ofte stilles der tillige krav om at anlæggene kan køre problemfrit under langt mere variable temperatur- og fugtforhold, end de, som mange andre bygningsinstallationer udsættes for.

Uanset om der er tale om jordbrugsrelaterede anlæg, gartnerianlæg eller anlæg til dyrehold, gør selv helt små marginaler mht. kvalitet og ydeevne, stor forskel for den enkelte landmand.

Hertil kommer hensyn til komplicerede lovgivningsmæssige bestemmelser; til forsikringsøkonomi og til bæredygtig, energirigtig produktion.

TS-gruppen er måske den eneste landsdækkende udbyder af produktionsanlæg, driftsinstallationer og energiforsyningsanlæg til landbruget – med et vidtstrakt og meget velkonsolideret netværk af installationsspecialister, der har omfattende erfaring i at kombinere miljørigtighed, banebrydende landbrugsteknologi og økonomisk bæredygtighed til komplette løsninger.

Og vi ved at korte tilbagebetalingstider er afgørende for investeringer.

Læs mere eller kontakt din lokale installatør og hør nærmere om mulighederne inden for:

 •  Svinestalde / klimastalde
 •  Løsdrift stalde
 •  Minkfarme
 •  Foder- og blandeanlæg
 •  Korntørringsanlæg
 •  Siloanlæg
 •  Malkeanlæg
 •  Ventilation / Klimaanlæg
 •  Nødstrømsanlæg
 •  PLC styringer / Automation
 •  Dataindsamling
 •  Netværk
 •  Energiforsyningsanlæg
 •  Belysningsanlæg
 •  Sikrings- og overvågningsanlæg
 •  Projektering, idriftsættelse og service

Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center