Serviceaftaler

Mennesker fejler; elektronik svigter og teknik bryder ned ! Men det gør din serviceaftale til gengæld aldrig !

Hvorfor betale for en serviceaftale, når vi alligevel kan få omgående hjælp, hvis det går galt!? Og hvem skulle vi lave aftale med? Vi har talrige forskellige installationer, anlæg og fabrikater !

Det er meget udbredte og temmelig naturlige spørgsmål – og utvivlsomt årsagen til, at institutioner og erhvervsvirksomheder ikke altid tegner serviceaftaler.

Men der er håndgribelige, indlysende fordele forbundet med at tegne en serviceaftale med den rette partner – især i en virkelighed, hvor elektronik og el-teknik bliver stedse mere kompliceret og avanceret:

  • Du sikrer og dokumenterer – gennem regelmæssige eftersyn – at dine installationer er lovlige og sikre. Det vil have meget omfattende betydning – f.eks. i forbindelse med forsikringsudredninger som følge af arbejdsulykker, brand eller nedbrud.
  • Du opnår maksimal tryghed for, at dine installationer overvåges konstant med henblik på til enhver tid at kunne tackle de belastninger, de udsættes for – uden at bryde ned – f.eks. som følge af lynnedslag, fugt, varme etc.:
    Mange installationer, tavleanlæg eller maskiner, der i praksis er både lovlige og korrekt indstillede, er slet ikke dimensionerede til at klare kritiske spidsbelastninger. De fleste véd det ikke, før det er for sent!
  • Du opnår vished for, at have en fast partner i hverdagen, der ikke blot er kvalificeret til at fejlfinde, udbedre og optimere dine installationer, men som også har langt stærkere forudsætninger for at udbedre fejl og nedbrud hurtigt og effektivt, med minimale tab eller ærgrelser til følge: Desto bedre bekendt din serviceleverandør er med infrastrukturen i dine installationer og anlæg, desto hurtigere kan de reetableres!
  • Allervigtigst er imidlertid at en serviceaftale med TS-gruppen kan omfatte samtlige installationer og anlæg i din infrastruktur:
    Langt de fleste leverandører at elektronik og el-teknik, har en effektiv service over for sine egne installationer! Men det er bare langt fra altid, at en fejl eller et nedbrud ét sted i infrastrukturen – ikke har sit udspring et helt andet sted – i installationer fra helt andre leverandører! Ved at tegne serviceaftale med TS-gruppen, opnår du vished for, at du kun behøver ringe én gang; ét sted !
  •  Men serviceaftaler har flere fordele: Du får løbende rådgivning og inspiration omkring teknologiske landvindinger, der kan optimere dine installationer og din effektivitet; du får løbende overvågning og sparring mht. energiforbrug og energirigtighed, du får efterset og repareret kritiske installationer før de sætter ud og du får dermed en samlet sikkerhed for at dine installationer bevarer deres værdi og funktionalitet.


Vi har lavet serviceaftaler i årtier og nu har vi vores kompetencer i et regulært og særdeles konkurrencedygtigt servicekoncept, der giver dig tryghed i dagligdagen og vished for, at dine installationer fungerer præcist, som de skal.

Lad din lokale installatør præsentere vores samlede servicekoncept for dig!

Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center