Alternativ energi

Alternative energikilder betyder prissikkerhed her og nu – og gratis energi med tiden.

Ved at supplere (eller helt omlægge) dit energiforbrug fra fremmed/offentlig forsyning til selvforsyning gennem solcelleanlæg, vindmølleanlæg, varmepumper, biobrændsel eller lign., reducerer du dine energiudgifter voldsomt:

For få år siden krævede det store investeringer, at opnå ofte langsigtede energibesparelser og det var langt fra tilgængeligt for alle, at gøre forsøget. Men en rivende teknologisk udvikling og en lovgivning, der støtter den, har skabt helt nye muligheder – og helt nye anlæg tilpasset helt almindelige private boliger..

I dag kan selvforsyning derfor betale sig, som supplement eller ligefrem som erstatning, langt de fleste steder:

Deres tilbagebetalingstid er kort – som regel under 10 år – og eventuel overskydende egenproduktion, kan leveres ind i det offentlige net, med yderligere økonomiske fordele til følge: Når du ikke selv udnytter den energi dit anlæg producerer – løber den simpelthen tilbage i det offentlige forsyningsnet – mens din el-måler ”løber baglæns”.

Når man etablerer et individuelt (vedvarende) energiforsyningsanlæg opnår man derfor to store fordele:

Man reducerer sin energiudgift pr. kWh voldsomt over tid og man reducerer miljøbelastningen til gavn for os alle.

Vi leverer markedets største program af vedvarende energiløsninger til private husstande.

  • Husstandsvindmøller
  • Solceller
  • Solvarmeanlæg
  • Jordvarmeanlæg
  • Varmepumper

Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center