Energibesparelse

Reduceret energiforbrug – uden omlægning af ”vaner”

Gennem adskillige år har vi haft dokumentation for, at blot dét at slukke sit TV; sin DVD, sit stereoanlæg og sin computer på kontakten, frem for at lade dem køre på ”standby”, sparer en privat husstand for op til 700 kr. i el om året.

Vi véd, at der er temmelig mange andre steder, vi kunne sætte ind – og dermed spare endnu flere penge.

Alligevel får vi det ikke gjort.

Det er fordi, det er besværligt og upraktisk, at indarbejde rutiner, der er i modstrid med den måde, vi har indrettet vores installationer og vores hverdag på. Også på dette område er teknologien kommet os i møde med helt nye muligheder, som blot venter på at blive udnyttet:

”Spareskinner”, ”energisparepærer”, ”trådløse betjeningspaneler”, ”elektroniske tænd/sluk-ure”, ”spændingsreduktion” eller egentlig central ”bygningsautomation”, for at nævne nogle få landvindinger, der kan fungere sammen med vores eksisterende installationer og spare os kolossalt mange penge i hverdagen – uden at besværliggøre eller ændre vores rutiner.

De allerseneste års udvikling, har betydet, at energibevidsthed ikke længere er et samfundshensyn alene – nu er det et spørgsmål om håndgribelige kontante gevinster for langt de fleste forbrugere.

Hvad kan man spare?

Først og fremmest afhænger det af i hvert fald to forhold:

  • Om der allerede ér foretaget forbedringer
  • Det årlige forbrug af energi (kWh)


Men der er tre gode tommelfingerregler:

  1. Desto større et el-forbrug man har, desto flere penge er der at spare ved at etablere selvforsynende anlæg. Det er simpelthen et spørgsmål om mulighederne for at udnytte anlæggenes kapacitet.
  2. Desto større et el-forbrug man har, desto større er tillige mulighederne for at reducere det samlede forbrug – alene fordi antallet af forbrugskilder, som kan gøres til genstand for optimering, som regel er større.
  3. Desto flere daglige ”forbrugere” af strøm, desto støre besparelser, er der at hente ved at udnytte tekniske finesser til at reducere energiforbruget. Det er fordi adskillige tekniske løsninger, effektivt begrænser ”energispildet” forbundet med, forskellig forbrugsadfærd.

Det koster ikke noget at blive klogere

Det er langt fra unormalt, at den samlede forbrugsomkostning, kan reduceres med 30-50% pa. – og endnu mere, når eventuelle investeringer er afskrevet. Hvor store økonomiske fordele man i praksis skal forvente at høste gennem et samarbejde med vores energirådgivere om etablering af faktiske løsninger, beregner vi gratis og uforpligtende, ved henvendelse til et af vores 36 centre landet over. Find din lokale installatør her, og hør nærmere.

Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center