Lynsikring

Beskyt dig mod lyn, inden det er for sent

- når der tales om sikkerhed i forbindelse med bygninger og installationer, bør sikkerheden også
omfatte de skader, der kan opstå på grund af lynnedslag      

lyn-og-torden_web570   


Risikoen for indirekte påvirkning fra lyn er langt større end for direkte lyn. Dette betyder, at installationer, som er
1-2 km fra, hvor der sker et direkte lynnedslag, vil kunne påvirkes af overspænding, der opstår i forbindelse med
lynudladningen.

Et lyn slår ned i alle områder gennemsnitlig 1130 gange om året i Danmark. Dette kan omsættes til 1 lynnedslag
pr. km² pr. år.


Lynnedslag kan medføre skade på elektronisk udstyr i op til 2 km fra nedslaget – de såkaldte transienter.
Statistisk set rammes alle installationer derfor hvert år af en transient. Derfor kan der med stor fordel etableres
potentialudligning og transientbeskyttelse.


Fordele ved transientbeskyttelse:

• Færre driftsstop og mere sikkerhed
• Mindre brandfare
• Færre personskader
• Færre materielle skader pga. overspændinger
• Færre tab af data og informationer


Overspænding er et velkendt fænomen i installationsbranchen. Elektronisk udstyr bliver overbelastet, det kan ske ved øjeblikkelig ødelæggelse eller ved ”usynlige” skader. Der bør derfor altid udføres transientbeskyttelse af installationer for at nedbringe antallet af skader og udfald på grund af overførte og inducerede overspændinger i forbindelse med følsomt elektrisk udstyr.


Ved at sikre dine installationer med transientbeskyttelse udsætter du ikke dine apparater for større spænding,
end de kan klare, og du skal ikke bekymre dig om, hvorvidt dit elektriske udstyr fungerer. For det gør det!


Transientbeskyttelsen monteres i el-tavlen, hvor sikringerne er placeret. Hvis der kommer en transient i ledningen,
vil beskyttelsen straks træde til og lede den ud gennem jordforbindelsen og ned i jorden. 


Transientbeskyttelsen - ser ikke ud af meget, men kan spare dig for store summer, hvis uheldet er ude.

Med et nullederbeskyttelses modul og en transientbeskyttelse er din virksomhed godt sikret.

Kontakt dit lokale TS-center for rådgivning, samt tilbud på installation af transientbeskyttelse til din virksomhed.


Se mere om transientbeskyttelse til private her


  
 Beskyttelse mod nullederbrud Transientbeskyttelse Type 2, med fjernmelde


Hvordan virker transientbeskyttelsen?

Transientbeskyttelsen indeholder ofte varistorer. Disse komponenter har den egenskab, at de først træder i funktion, når spændingen over dem bliver tilstrækkelig høj. Når transientbeskyttelsen derfor monteres i ledningen ind til det udstyr der skal beskyttes, vil varistorerne træde i funktion, hvis der kommer en transient i ledningen.

Derfor skal beskyttelsesudstyret altid tilsluttes en effektiv jordforbindelse. Når varistorerne åbner vil de således sende transienten direkte til jorden – og dermed uden om det udstyr der skal beskyttes.


Hvilke ledninger skal beskyttes?

Når vi taler om beskyttelse mod transienter, er det vigtigt, at samtlige ledninger, der løber ind i eller ud fra vandværksbygningen bliver beskyttet. Dette gælder uanset, om det er ledninger til stærkstrøm eller signal- eller teleledninger. Samtlige ledere skal beskyttes.


Hvad er en god jordforbindelse?

Kravet til den rette funktion af transientbeskyttelsesudstyret er en god jordforbindelse. Dette forhold burde let kunne løses i en vandværksinstallation.

Elinstallatøren skal kontrollere, at alle vandledninger og rørsystemer der er udført i metal er koblet ordentligt sammen. Dernæst skal det kontrolleres, at disse systemer er sammenhængende med jordskinnen i den elektriske tavle.

Så vil jordingsanlægget, eller potentialudligningen som det også kaldes, når alle metaldene er sammenforbundet, sandsynligvis overholde reglerne for et funktionelt jordingsanlæg.
Tryg har gode erfaringer med transientbeskyttelse af installationer. På de store lyndage er der udbetalt mange penge i erstatning og efterfølgende er installationen blevet beskyttet. Når beskyttelsen er udført har vi ikke set denne type skader mere. Til orientering kan oplyses, at mange vandværker allerede har beskyttet deres installation.

En stor del af de skader Tryg har på vandværker er lyntransientskader. Med et korrekt installeret lynbeskyttelsesanlæg, hvor alle elektriske forbindelser til vandværket incl. beskyttelse af de eksterne installationer (borerørspumper med styring og evt. kommunikation) er beskyttet, kan et vandværk opnå en større forsyningssikkerhed mod udfald efter lyntransienter.


Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center