Lynsikring


Beskyt dig mod lyn, inden det er for sent 
- vidste du, at dine elektriske installationer er i fare, når lynet slår ned ”bare” i nærheden af din bolig?
 

I takt med klimaforandringerne oplever vi et stigende antal lynnedslag. 

Derfor vælger stadigt flere at sikre deres elektriske installationer med transientbeskyttelse.
 

Et lynnedslag kan medføre skader på følsomt elektrisk udstyr helt op til 2 km fra nedslagsstedet.

Risikoen for indirekte påvirkning fra lyn, er langt større end for direkte lyn. Når et lyn udløses, dannes
spændingsspidser, eller ”transienter” som det også kaldes. Det kan ske som en øjeblikkelig ødelæggelse
eller ved ”usynlige” skader, der skaber periodiske fejl og derfor er meget vanskelige at finde.

Ved at installere transientbeskyttelse i installationen, kan man sikre sig mod de voldsomme kræfter der er i
indirekte lynnedslag.


Lynet behøver ikke at lave en fuldtræffer på boligen for at gøre skade. Reelt sker de fleste lynskader nemlig
ikke på selve ejendommen, men på elektriske installationer eller - i endnu højere grad - på elektroniske produkter.
Det sker fx, hvis et lyn går i el- eller telefonnettet i nærheden og skaber en pludselig og voldsom overspænding
i det pågældende netværk.


En rigtig god idé til solcelleanlæg

På grund af placeringen er taganlæggene særligt udsatte for direkte og indirekte lynnedslag.
Solcelleanlægget har også direkte forbindelse til resten af bygningens elektriske installation. 

Det kan give alvorlige skadeskonsekvenser for bygningen og de personer, der befinder sig i den.


Transientbeskyttelsen kan betragtes som en forsikring med lavere risiko til følge.
Samtidig vil transientbeskyttelsen sikre længere levetid for følsomt elektrisk udstyr.

Såfremt det ønskes af beskytte selve bygningen mod et direkte lynnedslag monteres der ydre lynbeskyttelse
på bygningen med lynopfangere.


Transientbeskyttelsen monteres i el-tavlen, hvor sikringerne er placeret.

Transientbeskyttelsen ser ikke ud af meget, men kan spare dig for store summer, hvis uheldet er ude.

Transienterne kan medføre ødelæggelser af elektronisk og elektrisk udstyr, som bl.a. data-, signal- og teleudstyr,
når overspændingen føres ind via stikkontakten, antennekablet og bredbåndsforbindelsen. 


Se mere om transientbeskyttelse til erhverv her   

Bredbånd, kabel-tv Satelitanlæg

Denne enhed er til beskyttelse af
antenne kabler.

Transientbeskyttelse til Bredbånd,
kabel-tv samt satelitanlæg.  
Denne enhed monteres umiddelbart der hvor kablet kommer ind i bygningen

Transientbesk. Til analog og ADSL telefonlinier til montage på væg

Transientbeskyttelse til telefonlinier analog og ADSL. Denne enhed monteres umiddelbart der hvor kablet kommer ind i bygningen.

 

Transientbeskyttelse V10 comp. Kobling 3+1 beskyttelsesklasse II+III (C+D)

Denne enhed er til beskyttelse af
TT-installationer.


Enheden monteres foran HPFI afbryder. Kan også anvendes i TN-S-installationer. Kompakt enhed i smal modulbredde : 45 mm

 


Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center