Miljørigtige energibesparelser

Energibevidsthed i samarbejde med TS-gruppen – en enestående og enkel vej til flere penge i hverdagen.

Som energiforbrugere præsenteres vi for ambitiøse og massive forventninger om, at tænke ”grønnere”; om at optræde mere energibevidste og om at udnytte de mange nye tekniske landvindinger til at reducere vores energiforbrug.

Vi fornemmer det fornuftige og nødvendige, men hvordan kommer vi helt konkret til at reducere vores forbrug, uden store omkostninger og mærkbare ændringer i vores forbrugsmønster?

Sandheden er, at det behøver hverken være dyrt eller kompliceret!

Tværtimod kan du spare store – og ofte omgående – summer på energibudgettet! Der er to ”hovedveje” at følge, begge med betydelige og håndgribelige fordele:

Alternative energikilder betyder prissikkerhed her og nu – og gratis energi med tiden.

Den ene ”hovedvej”, består i at supplere (eller helt omlægge) sit energiforbrug fra fremmed forsyning til selvforsyning gennem solcelleanlæg, vindmølleanlæg, varmepumper, biobrændsel eller lign.

For få år siden krævede det store investeringer, at opnå ofte langsigtede energibesparelser og det var langt fra tilgængeligt for alle, at gøre forsøget. Men en rivende teknologisk udvikling og en lovgivning, der støtter den, har skabt helt nye muligheder – og helt nye anlæg tilpasset selv ret små forbrugsbehov.

I dag kan selvforsyning derfor betale sig, som supplement eller ligefrem som erstatning, langt de fleste steder:

Deres tilbagebetalingstid er kort – som regel under 10 år – og eventuel overskydende egenproduktion, kan leveres ind i det offentlige net, med yderligere økonomiske fordele til følge: Når du ikke selv udnytter den energi dit anlæg producerer – løber den simpelthen tilbage i det offentlige forsyningsnet – mens din el-måler ”løber baglæns”.

Når man etablerer et individuelt (vedvarende) energiforsyningsanlæg opnår man derfor to store fordele:

Man reducerer sin energiudgift pr. kWh voldsomt over tid og man reducerer miljøbelastningen til gavn for os alle.

Men selv den mest lukrative omlægning til selvforsyning, reducerer ikke i sig selv energiforbruget – det sker via den anden ”hovedvej”:

Reduceret energiforbrug – uden omlægning af ”vaner”

Gennem adskillige år har vi haft dokumentation for, at blot dét at slukke sit TV; sin DVD, sit stereoanlæg og sin computer på kontakten, frem for at lade dem køre på ”standby”, sparer en privat husstand for op til 700 kr. i el om året.

I en erhvervsvirksomhed er der tale om grænseløst meget mere!

Vi véd, at der er temmelig mange andre steder, vi kunne sætte ind – og dermed spare endnu flere penge.

Alligevel får vi det ikke gjort.

Det er fordi, det ér nu en gang besværligt og upraktisk, at indarbejde rutiner, der er i modstrid med den måde, vi har indrettet vores installationer og vores hverdag på. Men også på dette område er teknologien kommet os i møde med helt nye muligheder, som blot venter på at blive udnyttet:

”Spareskinner”, ”trådløse betjeningspaneler”, ”elektroniske tænd/sluk-ure”, ”spændingsreduktion” eller egentlig central ”bygningsautomation”, for at nævne nogle få landvindinger, der kan fungere sammen med vores eksisterende installationer og spare os kolossalt mange penge i hverdagen – uden at besværliggøre eller ændre vores rutiner.

De allerseneste års udvikling, har betydet, at energibevidsthed ikke længere er et samfundshensyn alene – nu er det et spørgsmål om håndgribelige kontante gevinster for langt de fleste forbrugere og erhvervsdrivende.

 

Det koster ikke noget at blive klogere

I TS-gruppen har vi specialiseret os i at samle de mange forskellige teknologiske landvindinger og omsætte dem til konkrete økonomiske fordele for den enkelte.

Som noget nyt, ikke kun med forøget professionelt fokus på landets mange energitunge erhvervsvirksomheder, men også med konkrete, prisattraktive løsninger til den private forbruger!

Det er ikke blot ord: Det er selve grundlaget i vores forretning.

Vi har suppleret vores langvarige tradition inden for professionel energioptimering, med etableringen af et landsdækkende samarbejde med danske leverandør af alternative energiforsyningsanlæg til private husstande, landbrug og småerhverv. Det er suveræne og særdeles økonomisk attraktive løsninger, der reducerer de langsigtede energiomkostninger betragteligt.

Dermed råder vi i dag over uddannede og erfarne eksperter inden for energibesparende el-installationer til brug i eksisterende bygninger – uanset størrelse og anvendelse.

Derfor kan TS-gruppen – måske som de eneste i landet – tilbyde vores kunder fuldendte løsninger, der ikke alene reducerer energiomkostningerne voldsomt, men også reducerer forbruget – uden at forandre forbrugsmønstret.

Hvad kan man spare?

Først og fremmest afhænger det af i hvert fald to forhold:

  • Om der allerede ér foretaget forbedringer
  • Det årlige forbrug af energi (kWh)

Men der er tre gode tommelfingerregler:

  1. Desto større et el-forbrug man har, desto flere penge er der at spare ved at etablere selvforsynende anlæg. Det er simpelthen et spørgsmål om mulighederne for at udnytte anlæggenes kapacitet.
  2. Desto større et el-forbrug man har, desto større er tillige mulighederne for at reducere det samlede forbrug – alene fordi antallet af forbrugskilder, som kan gøres til genstand for optimering, som regel er større.
  3. Desto flere daglige ”forbrugere” af strøm, desto støre besparelser, er der at hente ved at udnytte tekniske finesser til at reducere energiforbruget. Det er fordi adskillige tekniske løsninger, effektivt begrænser ”energispildet” forbundet med, forskellig forbrugsadfærd.


Det er langt fra unormalt, at den samlede forbrugsomkostning, kan reduceres med 30-50% pa. – og endnu mere, når eventuelle investeringer er afskrevet. Hvor store økonomiske fordele man i praksis skal forvente at høste gennem et samarbejde med TS-Gruppens energirådgivere om etablering af faktiske løsninger, estimerer vi gratis og uforpligtende, ved henvendelse til et af vores 36 centre landet over.

Er du boligejer, landmand eller repræsenterer du en mindre erhvervsvirksomhed, kan du finde megen inspiration her på hjemmesiden.

Repræsenterer du en større erhvervsvirksomhed, kan du med fordel kontakte vores industrienergirådgivere, der hjælper dig med effektivt at afklare potentialet i din virksomhed for energibesparelser; investeringerne forbundet med at udnytte potentialet og tilbagebetalingstiden ved realisering.

Find din lokale installatør her, og hør nærmere.

Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center