Gyllealarm

Gyllealarm

Hvert år registrerer Miljøstyrelsen mellem 40 og 50 tilfælde af gylleudslip, der hver især påfører landbruget og miljøet store omkostninger.

I begyndelsen af 2011 blev det lovpligtigt at udstyre gylletanke med alarmsystemer, når tankene er beliggende op til 100 meter fra særligt definerede risikoområder (Bl.a. søer og vandløb).

TS-gruppens Servicecentre leverer nogle af markedets mest driftsikre og gennemtænkte alarmsystemer til gylletanke, med fokus på:

• Enkelhed
• Komplette og nøjagtige informationer
• Trådløs/mobil kommunikation

Vi leverer markedets mest avancerede gyllesystemer, alle med udgangspunkt i følgende funktioner:

• Alarm ved systemfejl, lækage, udslip, højt og lavt niveau
• Alarm ved tømningsfejl
• Overfyldningsalarm
• Strømsvigtsalarm
• Tilbagemelding af gyllehøjde i meter og volumen i kubikmeter
• Mulighed for tilslutning af to gylletanke til den samme enhed

Vores gyllealarmsystemer kommunikerer via et SIM kort med din pc eller mobiltelefon og det monteres hurtigt og enkelt, uden at beskadige gylletanken.

Når systemet først er installeret, er driftsomkostningerne begrænset til alm. SMS takster.

Kontakt dit lokale TS-center og hør nærmere om vore gyllealarmsystemer fra:

Vikingegaarden A/S - se pdf her
Plus Tec ApS. - se pdf her
Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center