Mikroventilation


Ventilationsanlæg med lavt energiforbrug og højt indeklima

InVentilate har et unikt ventilationssystem

- rørløs ventilation, er ideel til renovering af eksisterende bygninger!


Vi skal sænke vores energiforbrug til bygningsdrift betydeligt de næste mange år

Derfor tætner vi vores bygninger som aldrig før. Tætte bygninger stiller dog store krav til energibesparende ventilationsløsninger, der samtidig er rentable at installere. For uden ventilation får vi dårligt indeklima og alle undersøgelser viser, at et godt indeklima er altafgørende for såvel vores fysiske som psykiske sundhedstilstand.


Godt indeklima giver færre sygedage

Varmeafgivelse og forurening fra mennesker, maskiner, materialer og mad øger mængden af C02 og forringer et lokales luftkvalitet.

Skiftes luften ikke i tilstrækkeligt omfang, vil luften opleves tung og fugtig, og de typiske konsekvenser vil for mange være koncentrationsproblemer, træthed og fysisk ubehag. Samtidig er risikoen for smittespredning meget større, når luften ikke skiftes nok i lokaler, hvor mange medarbejdere eller børn er samlet.


Byg med fremtidssikret ventilation

Vælger du MicroVent som ventilationsløsning til nybyggeri, får du foruden markante anlægs- og driftsbesparelser en fremtidssikret ventilationsløsning, som kan efterleve de kommende krav i BR15 og BR20. Planlægger du som bygherre at opføre lavenergibyggeri, er MicroVent et godt skridt på vejen.


Ventilation til ældre bygninger 

Når ældre bygninger i stigende grad isoleres for at forhindre varmetab, øges behovet for ventilation for at sikre et godt indeklima og for at undgå råd og svamp i bygningens konstruktioner. Med et rørløst koncept bliver det muligt at etablere ventilation uden særlige krav til plads og uden skyhøje anlægsomkostninger. MicroVent kan fungere alene eller supplere en eksisterende løsning.

Enhederne kan indbygges over eller under vinduerne, hvis vinduerne alligevel skal udskiftes, så man undgår at lave nye huller i muren.


Mikroventilation i hjemløseboliger

Læs stor artikel i december udgaven af Erhvervsmagasinet Installatør her


 Se mere om InVentilateSe produkt information 
   


Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center