Solvarmeanlæg
Et solvarmeanlæg kan spare op til 65 % af den energi, din husstand bruger til at opvarme varmt vand

I modsætning til traditionelle solcelleanlæg, der omsætter solens energi til elektricitet, er et solvarmeanlæg, et cirkulationsanlæg, der – ligesom jordvarmeanlæg – omsætter væskeopvarmning til varmt forbrugsvand.

Anlæggende skaber automatisk cirkulation, når solen varmer – også i vinterperioden – og udgør et særdeles rentabelt supplement til den øvrige energiforsyning – typisk svarende til en årlig besparelse på 3-4.000 kr. i en almindelig husstand.

Også solvarmeanlæg er temmelig driftssikre og stort set vedligeholdelsesfrie. Desto større varmtvandsforbrug, desto større fordele er der forbundet med at etablere solvarmeanlæg – i særdeleshed, hvor de erstatter el-opvarmning af forbrugsvand.

I almindelige husstande er det en tommelfingerregel, at et anlæg på 1-1½ m2 pr. person, sikrer højest udbytte.

Anlægspriserne ligger på 5.000-10.000 pr. m2 og har en tilbagebetalingstid på 5-7 år.
Kontakt os

Landsdækkende
kompetencer
Find dit lokale TS-center
aktuelt_lige_nu_btn.jpg
tilmeld_nyhedsbrev.jpg
© 2011
Center